ป.1 การบวกเลขที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน20

คำอธิบายชั้นเรียน

นางสาวปณิตตา หอมหวล