homeป.3 เรื่อง การคูณจำนวนนับ
person
ป.3 เรื่อง การคูณจำนวนนับ

ผู้สอน
นางสาว เบญจศร โอยสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.3 เรื่อง การคูณจำนวนนับ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4996

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นางสาว เบญจศร   โอยสวัสดิ์ 5311103022  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)