homeชั้น ม.๖/๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
personperson_add
ชั้น ม.๖/๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.๖/๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

หมายเลขของวิชา (Class ID)
50

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

คำอธิบายวิชา

วิชาสืบค้น สืบค้นข้อมูลทีนักเรียนสนใจ

ส่วนเสริม นักเรียนฝึกใช้ www.class.in.th


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)