มัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

นาย จิระวัฒน์ วงษ์ชารี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
500

สถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ฟุตบอล รหัสวิชา 31224 สาระเพิ่มเติม กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.