homeการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index
person
การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index

ผู้สอน
ปิยะ รามัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5002

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

        นำเสนอขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ของผู้ใหญ่ใจดี ใช้ง่าย ให้ใช้ฟรี 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)