เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

        นำเสนอขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ของผู้ใหญ่ใจดี ใช้ง่าย ให้ใช้ฟรี