การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

        นำเสนอขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ของผู้ใหญ่ใจดี ใช้ง่าย ให้ใช้ฟรี