homeการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index
personperson_add
การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index

ผู้สอน
ปิยะ รามัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม B-Index

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5002

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

        นำเสนอขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ของผู้ใหญ่ใจดี ใช้ง่าย ให้ใช้ฟรี 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)