ผู้สอน
นางสาว อัญชนา เจือบุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิดีโอ เรื่องหารร่วมมาก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5004

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

วิดีโอ หารร่วมมาก