homeโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
person
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ผู้สอน
นาย อภิศักดิ์ สิงหมารศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5008

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)