ผู้สอน
นาย อภิศักดิ์ สิงหมารศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5008

สถานศึกษา

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา