ศท. 0033601 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต (การจัดการ 1/2563)


ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท. 0033601 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต (การจัดการ 1/2563)

Class ID
50232

Class Code
ศท.0033601

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ศท. 0033601 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)