ผู้สอน
นาง ธารกมล หวังกลับ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ป. 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5028

สถานศึกษา

โรงเรียนอาจวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  4