ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ


ผู้สอน
นางสาว รูปียา กาซอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ

Class ID
50383

Class Code
5100113

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

วิชาก้าวทันโลกเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)