การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


ผู้สอน
ดร. กฤษดา กรุดทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รหัสวิชา
504

สถานศึกษา
suanaunandha rajabhat university

คำอธิบายวิชา

ขั้นเรียนวิชาการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books