homeการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
personperson_add
การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้สอน
ดร. กฤษดา กรุดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
504

สถานศึกษา
suanaunandha rajabhat university

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นเรียนวิชาการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)