การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้สอน

ดร. กฤษดา กรุดทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
504

สถานศึกษา
suanaunandha rajabhat university

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นเรียนวิชาการวิจัยเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.