homeคม 320 ชุมพร
personperson_add
คม 320 ชุมพร

ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คม 320 ชุมพร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5041

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษาวิทยาเขตละแมเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)