homeคม 320 กลุ่ม 4
personperson_add
คม 320 กลุ่ม 4

ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คม 320 กลุ่ม 4

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5042

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนนักศึกษาที่ไม่มีห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)