homeวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
person
นาง สุดาวดี แคะสูงเนิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5047

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยที่ 1  สิ่งมีชีวิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)