ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างชั้นเรียนที่ 2