4062 ห้องเรียนการแปล 2 ot8t

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนอาจารย์สายฝนค่ะ