ผู้สอน
นางสาว ประภัสสร ทองสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4062 ห้องเรียนการแปล 2 ot8t


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5051

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนอาจารย์สายฝนค่ะ