เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเลี้ยงปลาทะเลและสัตว์ทะเลสวยงาม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเป็นมา
ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีผู้สนใจเริ่มเลี้ยงปลาทะเลและสัตว์ทะเลสวยงาม มากขึ้นเนื่องด้วยเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงที่มีราคาถูกลง และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงที่มีมากขึ้น ทำให้ผู้เลี้ยงหน้าใหม่สามารถเริ่มต้นเลี้ยงปลาทะเลได้ด้วยตนเอง แต่ก็ยังมีผู้เลี้ยงหลายรายที่เริ่มต้นเลี้ยง โดยขาดความเข้าใจและขาดการศึกษาที่เพียงพอก่อนทำการเลี้ยง ซึ่งผู้จำหน่ายตามร้านขายปลาทั่วไปก็มุ่งหวังผลทางการค้า จนไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ควรทราบให้กับผู้สนใจ ดังนี้ ผู้ที่มีความสนใจจะเลี้ยงปลาทะเลและสัตว์ทะเลสวยงาม ควรที่จะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเองเสียก่อน