homeชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
person
ชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย อุดร มะโนเนือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5056

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)