user testing IT4


ผู้สอน
โศภิษฐ์ ไพเราะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
user testing IT4

Class ID
506

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับการทำ user testing


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)