homeคม 320 กลุ่ม 6
person
คม 320 กลุ่ม 6

ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คม 320 กลุ่ม 6

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5064

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เฉพาะนักศึกษากลุ่ม 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)