ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คม 320 กลุ่ม 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5064

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษากลุ่ม 6