homeว33242ห้อง2
person
ว33242ห้อง2

ผู้สอน
นาย จำลอง ภู่ก๋ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว33242ห้อง2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5065

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา ว33242(ชีววิทยา5)

ในภาคเรียนที่ 2/2555 จะคิดคะแนนงานใน Classstart ทั้งหมดเป็น 20 คะแนน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)