คอมพิวเตอร์ ม.3


ผู้สอน
นาย กฤติพงศ์ พนมศิลป์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.3

รหัสวิชา
507

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป.ขอนแก่นเขต 2

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ระกดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  รวบรวมเนื้อหา  ใบงาน หรือตัวอย่างผลงานของนักเรียน และไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งข่าวสารของคุณครูกับนักเรียน  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books