เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Movie of usability

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภัทริกา รัศมีมณฑล

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

เป็นการเรียนรู้เรื่อง usability จากการดูหนัง