อบรมหลักสูตรระยะสั้น Basic E-Learning
ผู้สอน

นาย วิวัฒน์ พึ่งแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อบรมหลักสูตรระยะสั้น Basic E-Learning

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5080

สถานศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

Basic E-Learning


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.