home 1-63_4-1วิทยาการคำนวณ1-63
person
1-63_4-1วิทยาการคำนวณ1-63

ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1-63_4-1วิทยาการคำนวณ1-63

Class ID
50814

Class Code
ว31191

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)