1-63_4-1วิทยาการคำนวณ1-63


ผู้สอน
ณัฐพล ปิ่นเขียน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1-63_4-1วิทยาการคำนวณ1-63

Class ID
50814

Class Code
ว31191

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)