รูปเรขาคณิต ชั้นป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

นางสาวธิดาพร ทศพร้อม อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์