homeสอนการทำงาน ด้านการวิเคราะห์
personperson_add
สอนการทำงาน ด้านการวิเคราะห์

ผู้สอน
person
นาย พรเกียรติ์ อักษร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สอนการทำงาน ด้านการวิเคราะห์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5085

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ออกแบบ ดีไซน์ ห้องเรียน โดยใช้ 3ds max หรือ maya ในรูปแบบ 3 มิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)