homeสอนการทำงาน ด้านการวิเคราะห์
person
สอนการทำงาน ด้านการวิเคราะห์

ผู้สอน
นาย พรเกียรติ์ อักษร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สอนการทำงาน ด้านการวิเคราะห์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5085

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักศึกษา ออกแบบ ดีไซน์ ห้องเรียน โดยใช้ 3ds max หรือ maya ในรูปแบบ 3 มิติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)