สอนการทำงาน ด้านการวิเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ออกแบบ ดีไซน์ ห้องเรียน โดยใช้ 3ds max หรือ maya ในรูปแบบ 3 มิติ