homeอัตราส่วนชั้น ม.2
personperson_add
อัตราส่วนชั้น ม.2

ผู้สอน
นางสาว วิภาดา จินกระวี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อัตราส่วนชั้น ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5086

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นางสาววิภาดา  จินกระวี รหัส 5311103025  อายุ 21 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)