1auto1

ผู้สอน
นาย อภิวัติ งามสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1auto1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5089

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสาขางานยานยนต์ ระดับ ปวช.1 กลุ่ม 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)