เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1auto1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนสาขางานยานยนต์ ระดับ ปวช.1 กลุ่ม 1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ