ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1


ผู้สอน
นาง กวิสรา บุญอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

Class ID
509

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1)
คำอธิบายวิชา

การหัดเขียนเวปบล็อก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)