homeComputer & IT
person
Computer & IT

ผู้สอน
นาย เอกพล ทิพยธรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Computer & IT

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5091

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็น ห้องเรียนส่วนตัว ใช้ในการเก็บความรู้และบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)