วิชาการสร้างแอนนิเมชัน ห้อง 4.11


ผู้สอน
ขวัญชัย คุณหงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการสร้างแอนนิเมชัน ห้อง 4.11

Class ID
50912

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
คำอธิบายวิชา

มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์แอนิเมชันตั้งแต่อดีดจนถึงยุคปัจจุบัน สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ 3 มิติ การสร้างท่าทางของภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว โดยการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม สำหรับการสร้างแอนิเมชันการนำแอนิเมชันไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)