homeคณิตศาสตร์ ป.2 การบวกจำนวนเต็ม
personperson_add
คณิตศาสตร์ ป.2 การบวกจำนวนเต็ม

ผู้สอน
person
นางสาว วรัญญา เสนีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ป.2 การบวกจำนวนเต็ม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5094

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการจัดการในชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)