กลุ่ม AB 6/1 วิทยาการคำนวณ ว33191 ภาคเรียนที่ 1/2563


ผู้สอน
3306 สุเทพ เทียมคลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่ม AB 6/1 วิทยาการคำนวณ ว33191 ภาคเรียนที่ 1/2563

Class ID
50972

สถานศึกษา
ศีขรภูมิพิสัย
คำอธิบายวิชา

วิทยาการคำนวณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)