homeกลุ่ม AB 6/1 วิทยาการคำนวณ ว33191 ภาคเรียนที่ 1/2563
person
กลุ่ม AB 6/1 วิทยาการคำนวณ ว33191 ภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้สอน
3306 สุเทพ เทียมคลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่ม AB 6/1 วิทยาการคำนวณ ว33191 ภาคเรียนที่ 1/2563

Class ID
50972

สถานศึกษา
ศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายวิชา

วิทยาการคำนวณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)