homeวิชาพระพุทธศาสนา
person
วิชาพระพุทธศาสนา

ผู้สอน
นาย ศักดิ์ชาย ช่วงชัยชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5102

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาพระพุทธศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)