ผู้สอน
นาย ศักดิ์ชาย ช่วงชัยชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาพระพุทธศาสนา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5102

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาพระพุทธศาสนา