วิชาพระพุทธศาสนา


Teacher
นาย ศักดิ์ชาย ช่วงชัยชนะ
Current sign in at about 11 years ago

Title
วิชาพระพุทธศาสนา

Class ID
5102

School
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

Description

เป็นวิชาพระพุทธศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books