homeชั้น ม.5
person
ชั้น ม.5

ผู้สอน
นาง พิมพ์มาดา พฤทธิวิวัฒน์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5106

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1-5/8


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)