การโปรแกรม

วีระวัฒน์ วงศ์เมฆ

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์