homeฐานข้อมูลวิจัย
person
ฐานข้อมูลวิจัย

ผู้สอน
นางสาว เพียงพิศ สุกแดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฐานข้อมูลวิจัย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5110

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฐานข้อมูลวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)