วิชาสุขศึกษาพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น


ผู้สอน
กศน. ตำบลเวียงใต้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสุขศึกษาพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

Class ID
51161

Class Code
ทช21002

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย
คำอธิบายวิชา

วิชาบังคับนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)