วิชาสุขศึกษาพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น


ผู้สอน
กศน. ตำบลเวียงใต้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสุขศึกษาพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

Class ID
51161

Class Code
ทช21002

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย
คำอธิบายวิชา

วิชาบังคับนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)