งานวิชาการ-รายงานโครงานฐานวิจัย 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู


ผู้สอน
นาย เสรี มากแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานวิชาการ-รายงานโครงานฐานวิจัย 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู

Class ID
51162

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาจีน
คำอธิบายวิชา

รายงานการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูัด้วยกระบวนการโครงานฐานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)