เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๒

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การออกแบบอาคารสาธารณะหรืออุตสาหกรรมที่มีความสูงไม่เกิน ๖ ชั้น และจัดระบบวิศวกรรมให้เหมาะสมกับอาคาร โดยเน้นด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม