homeกศน.ตำบลนาดี
person
กศน.ตำบลนาดี

ผู้สอน
person
นาย ภวัต โลกวิทย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลนาดี

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5118

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กศน.ตำบลนาดี ศูนย์การเรียนชุมชนตลอดชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)