homeกศน.ตำบลนาดี
personperson_add
กศน.ตำบลนาดี

ผู้สอน
person
นาย ภวัต โลกวิทย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.ตำบลนาดี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5118

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ตำบลนาดี ศูนย์การเรียนชุมชนตลอดชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)