ภาษาไทย


ผู้สอน
นายศิวกร สุ่นทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

Class ID
51196

Class Code
ท22101

สถานศึกษา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คำอธิบายวิชา

ท22101 ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)