เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ช่างปั้นดินเผา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

   บทเรียนการหล่อแบบช่างปั้นดินเผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ชนิดของการขึ้นรูปงานดิน

2. การหล่อแบบ

3. วัสดุอุปรณ์

4. การออกแบบ

5. ขั้นตอนการหล่อแบบ

6. การกำหนดราคา  การจัดจำหน่าย และการแสดงผลงาน