ผู้สอน
นาย นิวัตร บุญช่วย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์น่ารู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5125

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการลบ อย่างง่ายด้วยโปรแกรม PowerPion