homeคณิตศาสตร์น่ารู้
personperson_add
คณิตศาสตร์น่ารู้

ผู้สอน
นาย นิวัตร บุญช่วย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์น่ารู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5125

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการลบ อย่างง่ายด้วยโปรแกรม PowerPion


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)