เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้เมาส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

smileyกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้น สำหรับการเรียนรู้คอมพิวเตอร์