การใช้เมาส์

คำอธิบายชั้นเรียน

smileyกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้น สำหรับการเรียนรู้คอมพิวเตอร์