ผู้สอน
นางสาว อิสรีย์ วงค์เมืองใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เกมการศึกษา (บุคคลสำคัญ) ระดับอนุบาล 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5129

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

เกมการศึกษา (บุคคลสำคัญ) ระดับอนุบาล 1

cool