User Testing


ผู้สอน
น.ส. กมลชนก กลิ่นหอม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
User Testing

รหัสวิชา
513

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

เพื่อทำการทดสอบ User Testing เว็บไซต์ class.in.th ในรายวิชา Human Computer Interaction


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books