homeคำที่สะกดด้วยตัวสะกดในแม่ กน ชั้น ป.2
person
คำที่สะกดด้วยตัวสะกดในแม่ กน ชั้น ป.2

ผู้สอน
อนุพันธุ์ คำรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คำที่สะกดด้วยตัวสะกดในแม่ กน ชั้น ป.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5132

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  คำที่สะกดด้วยตัวสะกดในแม่ กน  เช่น  คน  ตน  สน  ขน  ฝน  จน  ลน  วน  ทน  ซน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)